Szolgáltatásaink

I. Közös képviselet /társasházkezelés

 • A közgyűlés összehívása, lebonyolítása, határozatainak előkészítése és végrehajtása.
 • A társasház üzemeltetéséhez szükséges közüzemi, karbantartási szerződések megkötése, ha szükséges, akkor felülvizsgálata és optimalizálása.
 • A közös területek hasznosítása esetén bérleti szerződések megkötése, felügyelete és koordinálása.
 • A társasházat érintő dokumentációk elkészítése (amennyiben nincs): alapító okirat és módosítása, szervezeti – és működési szabályzat és házirend.
 • A társasház iratanyagának tárolása: közgyűlések dokumentációja, különböző szerződések és kimutatások.
 • Folyamatos együttműködés a társasház tulajdonosaival és a Számvizsgáló Bizottsággal. A Számvizsgáló Bizottsági ülésekhez az irodánkban megfelelő infrastruktúrát tudunk biztosítani.
 • Harmadik személlyel történő szembeni érdekképviselet.

II. Gazdasági szolgáltatásaink

 • A társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése.
 • Éves költségvetés, beszámoló és elszámolás elkészítése, egyeztetve a társasház Számvizsgáló Bizottságával.
 • Pénzügyi kimutatások, tulajdonosok folyószámláinak vezetése. A tulajdonosokat igény szerint értesítjük egyenlegük alakulásáról.
 • A társasház bankszámláinak és banki kivonatainak kezelése.
 • Az adóbevallás benyújtása és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek végrehajtása.
 • A kintlévőségek – közös költség, bérleti díj – kezelése.

III. Műszaki szolgáltatásaink

 • A társasházaknál rendszeres műszaki bejárást tartunk.
 • Karbantartási és felújítási munkák megszervezése, felügyelete és végrehajtása.
 • A társasházakra vonatkozó felújítási, korszerűsítési pályázatok figyelése és az ehhez kapcsolódó anyagok elkészítése.
 • Új építésű társasházak estén a garanciális idő alatti munkák bejelentésének megszervezése és felügyelete.